Videregående 2/Rekrutt (7-10 år)

Omfang: 1 gang á 90 minutter per uke, 6 uker. Alpin Skileik påmelding

Målgruppe: Beregnet for barn med noe erfaring med alpinski, i alderen 6-10 år.
– har vært med på vidrekommenkurs tidligere,
– eller har kjørt endel på slalåmski fra før over flere sesonger
– behersker heis og sving ( korte og lange ),
– kan ta på skiene etter fall,
– klarer seg på egenhånd i bakken

Pris: kr. 1500,-

Målsetting:

  • Ski er glede og kjempegøy!
  • Videreutvikle grunnleggende skiteknikk (posisjon, balanse og kante skiene)
  • All trening skal være basert på lek og situasjonsstyrt trening
  • Barna vil kjøre på ski hver dag

Beskrivelse:
Opplæringen tar sikte på å videreutvikle skiferdig-hetene. Det legges opp til en del basistrening for å videreutvikle skiteknikk, mye lek på ski, og mot slutten enkel portkjøring/øvelsesmodeller. Dette gir en smakebit på alpin skitrening.
Kurset inneholder også deltakelse i 2 karusellrenn for de som ønsker dette (februar og mars).

Påmelding tirsdag.

Påmelding onsdag.

OBS: Heiskort er ikke inkl. i kursavgiften.