Knøtter (4-5 år)

Omfang: 1 gang á 1 time per uke, 10 ukerAlpin Skileik påmelding

Alder: Født i 2014 eller 2015 (må ha fylt 4 år per 1. januar 2020)

Pris: kr. 1500,-

Forkunnskaper: Ingen spesielle

Målsetting:

  • Å bli trygg, sikker og selvstendig i bakken, samt utvikle skiglede. Ski = GØY
  • Lære å bevege seg med ski på beina (skikoordinasjon). Plog og sving teknikk. Samt hvordan man skal stoppe
  • Ta heisen alene (rullebånd/stavheis)

Beskrivelse: Dette kurspartiet er beregnet for de yngste og ferskeste alpinistene. Her har vi en ekstra skilærer, for å gi best mulig oppfølging. Kurset har som mål å gi de minste barna opplæring i grunnleggende skiferdighet – vi benytter mye lek, og tror dette er en morsommere måte å lære å stå på ski, enn ren instruksjon. Etter de første gangene trener vi også på heisen.

Påmelding tirsdag.(FULLT)

Påmelding onsdag.(FULLT)