OSS – ofte stilte spørsmål

> Hvor unge kan barna være når de starter på skiskolen ?
Vi kan dessverre ikke ta imot barn som er født senere enn 2016.

> Hvem passer nybegynner for ?
Nybegynner er beregnet for barn som ennå ikke stått så mye på ski. Alder fra 4-8 år.

> Gikk knøttekurs i fjor – hva anbefales i år ?
Knøttekurs er basert på samme fremdrift som nybegynnerkursene, bare for de aller minste. Vi anbefaler derfor å gå videre til viderekommen kurs.

> Kurset er fullt – kan jeg stå på venteliste ?
Vi setter opp egne ventelister når ett kurs er blitt fullt. Vi gjør oppmerksomme på at vi ikke kan garantere noen plass for de som står på venteliste og anbefaler derfor at man velger en annen dag eller et annet tidspunkt.

> Jeg har meldt på til feil kurs – hva gjør jeg ?
Dersom du skulle finne ut at du har meldt ditt barn på feil kurs , gjør du følgende:
– Gjør en ny påmelding, til korrekt kurs
– Send en epost til skileik.alpin@hakadal-il.no med informasjon om 1) hvilket kurs (kurskode) som skal slettes påmelding for, 2) referansenummer som er mottatt for denne feilaktige påmeldingen samt 3) dato for eventuell innbetaling av kursavgift til dette kurset (alternativt «ikke betalt»).
– Betaling av kursavgift gjøres med ref.nummer mottatt i påmeldingsbekreftelsen for det korrekte kurset

> Jeg har ikke mottatt påmeldingsbekreftelse !
Siste trinn i påmeldingsprosessen er at man får vist (på skjermen) en oppsummering av kurspåmeldingen, samtidig som det sendes ut en automatisk epost med tilsvarende informasjon. Påmeldingen er da registrert i systemet !

Noen få opplever imidlertid at de ikke mottar denne eposten om at deres påmelding er registrert. Dette skyldes i nesten samtlige tilfeller at man har lagt inn feil epostadresse, noe som naturlig nok medfører at den automatisk utsendte (umiddelbart!) eposten med påmeldingsbekreftelse, referansenummer og betalingsinformasjon «går seg bort» underveis til en mottaker som ikke finnes… Merk spesielt her at noen adresser inneholder «understrek» (underscore) istedenfor punktum for å skille for- og etternavn !

I TILFELLE man 1) VET at man har oppgitt feil epostadresse eller 2) ikke mottar epost med bekreftelse, send straks en epost til skileik.alpin@hakadal-il.no og oppgi hvilket kurs det gjelder, referansenummer, navn på deltaker samt betaler så ordner vi saken vha. vår påmeldingslogg.

> For få påmeldte deltakere – kansellering av kurspartier
Vi tar forbehold om at enkelte kurspartier kan bli kansellert eller slått sammen med andre partier dersom det skulle vise seg å være for få påmeldte deltagere. Det vil vi i så fall bli gitt direkte beskjed om dette til alle berørte per epost og/eller telefon.

> Trenger barna staver ?
Det vil ikke være behov for staver under kurset, da disse har en tendens til å bli litt i veien.

HENVENDELSER TIL HIL ALPIN SKILEIK

Vi svarer på alle henvendelser som kommer inn via epost eller facebook, og gjør vårt beste for å respondere samme dag etter kl. 18:00. Vi har dessverre ikke kapasitet til å besvare alle henvendelser på telefon.

Reklame